Lichamelijke integriteit staat in de wereld van de hulpverlener nooit ter discussie.

Het onder dwang iemand ertoe brengen tegen zijn of haar wil iets in het eigen lichaam te injecteren is in strijd met de grondwet en ondemocratisch.

Dwang staat zowat op gelijke voet met ongewenste intimiteit en aanranding. Ieder heeft recht op zijn of haar eigen natuurlijke afweer.

We hopen oprecht dat de zonecommandanten inzien dat wat de overheid opdringt, onwettelijk is, in strijd met de wetten en de grondwet van het Belgische volk en in strijd met de internationale verdragen.

We nodigen hen uit om zich grondig te informeren vooraleer beslissingen te nemen. Net zoals zij dat en onze officieren en onderofficieren bij een interventie steeds het overzicht behouden en zich niet blindstaren op één element.

We roepen jullie dan ook op om met onze commandanten in gesprek te gaan en duidelijk te maken dat dwang nooit kan worden geaccepteerd.

Dit gaat over het recht op zelfbeschikking.

Het voelt namelijk alsof het niet meer over gezondheid gaat maar over controle.